fbpx

Reset Password

Search/Pretraga
Search/Pretraga
Your search results

Sledeći uslovi i odredbe primjenjuju se isključivo na sve usluge, ponude i isporuke koje nudi RENTINS. Uz korišćenje web stranice https://www.rentins.rs ili rezervaciju smeštaja putem internet portala, za koje RENTINS pruža smeštaj u ime trećih lica, posetilac / stanar / gost prihvata ove uslove. RENTINS obezbeđuje uslugu iznajmljivanja odmora (tj. Kuće, stanovi, sobe za goste) u ime trećih lica (u daljem tekstu „zakupodavac“) stanarima / gostima. Prema ovom mandatu, RENTINS koristi različite načine kao što je npr. web-bazirane internet platforme, sopstveni web sajt ili štampani medij. Ponuđene smeštajne jedinice nisu vlasništvo RENTINS-a. RENTINS deluje u ime davalaca usluge smeštaja kao agent za uslugu rezervacije smeštaja i potpuno ovlašćen da izvršava svih transakcija povezanih sa zakupom. Ugovor o zakupu biće zatvoren samo između zakupodavca i zakupca / gosta. RENTINS neće biti stranka takvog ugovora o zakupu. Ovim „uslovima i uslovima stanara / gostiju“ ili odgovarajućim zakonskim odredbama uređuje se pravni odnos između zakupodavca i zakupca / gosta. Zakupac / gost nema pravo da podnosi bilo koje tužbe protiv RENTINS-a, a usmerene su ka objektu ili zakupodavcu(vlasniku objekta).

Ugovorne obaveze RENTINS-a

RENTINS omogućava zakupcu / gostu da rezerviše usluge trećih strana koristeći različite internet platforme i sajtove. RENTINS na svoju odgovornost ne nudi bilo kakve turističke usluge. Stoga će se između zakupca / gosta i RENTINSA zatvoriti samo ugovor o posredovanju. Ugovor o posredovanju je nezavisan od bilo kog posebnog sporazuma između zakupca / gosta i zakupodavca(vlasnika) rezervisanog smeštaja. Međutim, kao ugovor o posredovanju, RENTINS-u je dozvoljeno da postupa u ime gosta prema zakupodavcu(vlasniku), u slučaju neodgovornog ponašanja zakupodavca (kao dupla rezervacija, neopravdani troškovi otkaza ili promena smeštaja) kako bi zadovoljili potrebe zakupca / gosta protiv samog zakupodavca, kako bi se omogućilo što brže podmirivanje troškova gosta. U tom slučaju zakupac / gost ovlašćuje RENTINS da reaguje prema stanodavcu/zakupodavcu. RENTINS će se pobrinuti za ugovorne obaveze sa stanodavcem/zakupodavcem.

Rezervacije

Svaki zahtev za rezervaciju će se proslediti putem RENTINS-a kao deklaracija u ime zakupca / gosta zakupodavcu. Zbog toga je neophodno da podaci zainteresovanih strana (na pr. Podatke o nocenju, kontakt podaci) budu tačni i potpuni. Ako zakupac / gost nije platio depozit pre dolaska, RENTINS je ovlašćen da otkaže rezervaciju bez bilo kakve nadoknade u ime zakupodavca i da raskine ugovor o zakupu između zakupodavca i zakupca / gosta sa trenutnim dejstvom i bez prethodne najave. Posredovanje RENTINS-a je besplatno za zakupca / gosta. Međutim, preprodaja rezervisanog smeštaja je zabranjena. Ovo uključuje naročito upućivanje trećim licima po višim cenama od cena RENTINS-a. Prekid ugovora o zakupu između zakupca / gosti i zakupodavca zbog povreda ovih pravila će ostati rezervisan kao i buduće isključenje usluga RENTINS-a. Zakupac / gost je dužan da plati naknade za otkazivanje i / ili moguće gubitke / štete koje mogu nastati RENTINS-u i / ili zakupodavcu.

Ugovor i plaćanje

Ugovor o zakupu će biti zatvoren direktno između zakupca / gosta i zakupodavca. RENTINS je ovlašćen od strane odgovarajućeg vlasnika da traži depozit (avansno plaćanje) od ukupnog iznosa do 25% pre dolaska u smeštaj. Visina depozita zavisi od specifikacija davaoca zakupa. Depozit se mora isplatiti RENTINS-u pri delimičnom ispunjavanju obaveze plaćanja zakupnine. Ako se uplata depozita ne realizuje do 10 dana od datum zahteva za rezervaciju, RENTINS ima pravo da rezervaciju dodeli drugom stanaru / gostu i otkaže ugovor u ime vlasnika sa trenutnim dejstvom i bez prethodne najave. Potvrđena ukupna cena po RENTINS-u nakon rezervacije mora biti isplaćena nakon dolaska u evrima i u gotovini. Plaćeni depozit će biti odbijen od ukupne cene. Rezervacija nije važeća bez prethodne potvrde RENTINS-a. Spisak rezervacija će biti poslat stanarinu / gostu putem e-pošte.RENTINS ne odgovara za nedostavljenu e-mail poruku u slučaju da gost ne ostavi ispravne podatke(email ili telefon).

Dolazak i odlazak

Dolazak u smeštaj se može obaviti najranije od 13:00 i najkasnije do 22: 00 sata. Ako objekat u navedenom vremenu iz različitih razloga još nije spremnan za gosta, gost mora sačekati da objekat bude pripremljen. Različite vremenske prilike moraju biti usklađene sa zakupodavcem. Na dan odlaska novog gosta, smeštaj se mora isprazniti pre 11:00 časova, a ključevi se vraćaju vlasniku. Mesto isporuke će biti dogovoreno direktno između zakupca i vlasnika na dan dolaska. Po odlasku, objekat se mora ostaviti uredno i čisto. Otpad se mora ostaviti u odgovarajućim kesama namenjenim za tu svrhu. Korišćeni kuhinjski pribor (posuđe, posude, itd.) treba oprati i vratiti na odgovarajuće mesto. Sa nepoštovanjem ovih zahteva, zakupodavac zadržava pravo da naplati posebnu fakturu za čišćenje, iznos fakture zavisi od stepena kontaminacije. Obaveze zakupca / gosta ako smeštaj za odmor sadrži kućni red i inventarsku listu je da ih poštuje u potpunosti. Inventar se ne može ukloniti iz iznajmljivanja. Potpuno popunjen inventar se proverava prilikom odlaska od strane zakupodavca. Štetu ili nedostatak inventara / ključa (objekata) mora nadoknaditi stanar / gost. U skladu sa zakonskim odredbama zakupac je dužan učiniti sve razumno u slučaju eventualnih promena usluga, doprineti otklanjanju greške i sprečavanju štete. Žalbe moraju biti prijavljene isti dan po ulasku. Za zahtev za odštetu, zakupac / gost mora odmah kontaktirati zakupodavca, tako da se mogu preduzeti odgovarajuće mere za rešavanje problema. Za tehničke uređaje bez postojećih uputstava primenjuje se pravilo da neiskusni korisnici treba da se uzdrže od korišćenja ovih uređaja. U odsustvu zakupca / gosta, ulazna vrata smeštaja treba zaključati. U slučaju oluje ili uragana prozori moraju biti zatvoreni. Pušenje je zabranjeno unutar smeštaja za iznajmljivanje. U osnovi zakupac je obavezan da rukuje imovinom i pažljivo pazi na inventar.

Odgovornost zakupca

Zakupac je u potpunosti odgovoran za štetu prouzrokovanu unutar i izvan iznajmljenog objekta. Ovo podrazumeva da je zakupac odgovoran za štetu koju prouzrokuju druga lica (saputnici).

Odgovornost zakupodavca

Odgovornost zakupodavca je ograničena na obavezno obezbeđivanje zakupa smeštaja i predaju smeštajnog objekta. Ukupna obaveza stanodavca protiv zakupca / gosta je ograničena na ukupan iznos zakupa(iznos koji prihoduje zakupodavac). Posebna neugodnost izazvana bilo kojim gradilištem ili drugim merama popravke od drugih lica nije pokrivena odgovornošću zakupodavca. Zahtevi za naknadu štete su isključeni u ovom pogledu. Promene i otkazivanja, da bi se izbegli nesporazumi, promene i otkazi se uvek trebaju izvršiti putem RENTINS-a. Pravovremenost izmene ili otkaza je blagovremen prijem obaveštenja na RENTINS-u. Otkazivanje od strane zakupca / gosta pre početka iznajmljivanja je moguće u bilo kom trenutku, uz naknadu za otkazivanje paušalnog iznosa.

RENTINS preporučuje da gosti uzmu osiguranje za slučaj otkazivanja usled više sile(bolest, smrt,itd). U slučaju otkaza, zakupac/gost je obavezan da plati jednokratni iznos na sledeći način: • Do 30 dana pre početka iznajmljivanja: 25% od ukupnog iznosa zakupa • 15 do 7 dana pre početka najma 50% od ukupnog iznosa • 2 dana pre početka najma ili manje 100% od ukupnog iznosa. Naknada za otkazivanje rezervacije mora biti direktno plaćena RENTINS-u, najkasnije 7 dana nakon otkazivanja. Promene unutar perioda otkazivanja će se naplaćivati samo u koordinaciji sa RENTINS-om. Sa određenim promenama, kao što je skraćivanje boravka, zakupodavac zadržava ceo iznos rezervacije u skladu sa uslovima otkazivanja.

Informacije

RENTINS naglašava da se u opisu bilo kog smeštaja za odmor vrši kategorizacija prema standardnoj međunarodnoj klasifikaciji prema zvezdicama. Posebno ocenjivanje na osnovu RENTINS-ove platforme, moguće je da gosti koji su boravili u smeštaju daju i ocene na osnovu subjektivnog utiska koji su stekli boraveći u datom objektu. Sve dodatne informacije o objektu i opisi su zasnovani na informacijama koje daje zakupac/vlasnik.

Cene

Ako nije drugačije opisano u opisu rezervacije, sve cene su po smeštajnoj jedinici i po noćenju. U zavisnosti od uslova rezervacije, ponekad se cene primenjuju, a ponekad i isključuju dodatne usluge, kao što su veš, kućni ljubimci (ovo može biti različito za period rezervacije od nekoliko dana). Rezervisane cene su garantovane za sve rezervacije od strane zakupodavca. Mesto obavljanja delatnosti je Novi Sad. Za trgovce ili lica koja nemaju opštu nadležnost u Srbiji, dogovoreno mesto nadležnosti je Novi Sad, Srbija. U suprotnom se primenjuje pravna nadležnost. Linkovi na ovoj web stranici sa web stranicama drugih kompanijama (trećim stranama) se pružaju samo u interesu korisnika. Ako kliknete na takav link, napuštate stranicu RENTINS. Sadržaj stranica trećih lica je izvan kontrole RENTINS-a. Zbog toga RENTINS ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za ovaj spoljni sadržaj. Stalna kontrola povezanih stranica je nemoguća bez konkretnih dokaza o kršenju. Nakon obaveštenja o kršenjima, RENTINS će odmah ukloniti takve veze. Pristup trećoj strani preko veze na ovoj veb stranici je isključivo odgovornost korisnika.